Meada - Biuro Rachunkowe, Consulting Poznań Bony na innowacje - Małopolska

O firmie


To marka oferująca usługi w zakresie:
 • kompleksowej obsługi firm w zakresie księgowości oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych - Biuro Rachunkowe - P.H.U. MEADA 
 • pomocy w pozyskiwaniu dotacji z UE oraz innych źródeł finansowania inwestycji - Consulting - MEADA Sp. z o.o.
więcej

Alternative content

 

  Bony na innowacje - Małopolska

  O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.
  W ramach naboru można ubiegać się o dofinansowanie następujcych wydatków:
  1.    Usług badawczo-rozwojowych:
  a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  b)    usługi w zakresie wzornictwa.
  2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje: 
  a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
  b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
  c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.
  < wstecz