Meada - Biuro Rachunkowe, Consulting Poznań Oferta Biura Rachunkowego

O firmie


To marka oferująca usługi w zakresie:
 • kompleksowej obsługi firm w zakresie księgowości oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych - Biuro Rachunkowe - P.H.U. MEADA 
 • pomocy w pozyskiwaniu dotacji z UE oraz innych źródeł finansowania inwestycji - Consulting - MEADA Sp. z o.o.
więcej

Alternative content

  Oferta Biura Rachunkowego

  W ofercie biura rachunkowego Meada znają Państwo następujące usługi:

  1. Usługi księgowe

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
  • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).
  • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie deklaracji.
  • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji.
  • Sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności, w tym bilansów, rachunków zysków i strat oraz deklaracji rocznych.
  • Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS, uczestniczenie w czynnościach sprawdzających (kontrolach).
  • Inne usługi księgowe.

  2. Usługi kadrowo-płacowe

  • Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników.
  • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji.

  Ceny usług zależne są od kilku czynników charakterystycznych dla konkretnego przedsiębiorstwa, w związku z czym, ustalane są indywidualnie.

  Skontaktuj się z nami  < wstecz