Meada - Biuro Rachunkowe, Consulting Poznań Consulting

O firmie


To marka oferująca usługi w zakresie:
  • kompleksowej obsługi firm w zakresie księgowości oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych - Biuro Rachunkowe - P.H.U. MEADA 
  • pomocy w pozyskiwaniu dotacji z UE oraz innych źródeł finansowania inwestycji - Consulting - MEADA Sp. z o.o.
więcej

Alternative content

Consulting

MEADA Consulting powstała z myślą o wspieraniu różnych przedsięwzięć, poprzez pomoc w pozyskiwaniu źródeł ich finansowania głównie z funduszy europejskich w czym postrzegamy swój wkład w rozwój gospodarczy i społeczny kraju.    

MEADA Consulting jest podmiotem wyodrębnionym ze struktur biura rachunkowego MEADA. Zmiany organizacyjne podyktowane były chęcią bardziej elastycznego dopasowania oferty do potrzeb klientów oraz skutecznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku.

Nasza pomoc skierowana jest przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców - stanowiących kluczową grupę naszych klientów. Głównym celem MEADA Consulting jest wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przez pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania planowanych przez nie przedsięwzięć. Pomoc dla przedsiębiorstw dotyczy zarówno projektów inwestycyjnych zakładających modernizację i rozwój już istniejących oraz dofinansowanie nowopowstających firm, jak i projektów  zakładających m.in. rozwój zasobów ludzkich.   
  • rolników - chcących rozwijać i zwiększać efektywność prowadzonej przez siebie produkcji rolnej.
  • jednostek samorządu terytorialnego - planujących realizację projektów zarówno infrastrukturalnych, jak również tzw. projektów „miękkich”;
  • organizacji pozarządowych (NGO) - zainteresowanych najczęściej projektami skierowanymi na rozwój kapitału ludzkiego.

Skontaktuj się z nami< wstecz