Meada - Biuro Rachunkowe, Consulting Poznań Adresaci oferty

O firmie


To marka oferująca usługi w zakresie:
  • kompleksowej obsługi firm w zakresie księgowości oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych - Biuro Rachunkowe - P.H.U. MEADA 
  • pomocy w pozyskiwaniu dotacji z UE oraz innych źródeł finansowania inwestycji - Consulting - MEADA Sp. z o.o.
więcej

Alternative content

Adresaci Oferty

Kto może ubiegać się o dotację i na co?

W aktualnym okresie programowania na lata 2007 - 2013, podmioty działające w Polsce mają wiele możliwości finansowania rozmaitych przedsięwzięć. To, na co można zdobyć pieniądze i w jakiej wysokości, zależy od założeń programu, w ramach którego będzie złożony projekt.  Natomiast warunki uczestnictwa w konkretnym programie, uzależnione są głównie od:

  • zakresu przedmiotowego projektu,
  • formy prawnej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
  • wielkości kwoty potrzebnej na realizację projektu,
  • rodzaju miejscowości oraz województwa, w którym wnioskodawca chciałby realizować swój projekt.   

Sektor przedsiębiorstw
Sektor przedsiębiorstw może starać się o dofinansowanie inwestycji mających przede wszystkim na celu unowocześnianie procesu produkcji lub świadczenia usług. Punktowane jest stosowanie nowoczesnych technologii oraz rozwiązań przyczyniających się do większej dbałości o środowisko naturalne. Ważne jest, by dzięki realizacji projektu firma wprowadziła nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługę. Możliwe jest ponadto uzyskanie refundacji dużej części kosztów poniesionych na podnoszeniem kwalifikacji personelu firmy. Poziom dofinansowania zależy od przedmiotu projektu, wielkości firmy oraz branży, w której działa.

Sektor rolnictwa
W obecnym okresie programowania wiele możliwości stoi przed rolnictwem. Pomijając dopłaty bezpośrednie, dofinansowanie uzyskać można na unowocześnianie, zwiększanie efektywności oraz zakresu produkcji rolnej. Dofinansowanie przysługuje również na różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania i rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co w efekcie ma przyczynić się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich.  

Organizacje pozarządowe
Obecnie istnieje wiele możliwości dla organizacji pozarządowych, które składają bardzo dużo projektów, mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Środki finansowe są ogromną szansą na realizację celów stawianych sobie przez NGO.

Jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o dofinansowanie zarówno inwestycji infrastrukturalnych (np. budowa lub modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa dróg i mostów itp.), jak też na inwestycje związane z kształceniem kadr.

Skontaktuj się z nami


< wstecz